Sekminės Vilniaus Kalvarijose - kunigų ir vienuolių diena (2012 gegužė)

Gegužės 25 dieną, aštuntąją Sekminių devyndienio dieną, Vilniaus Kalvarijose buvo minima kunigų ir vienuolių diena. Gausi tikinčiųjų piligrimų minia kartu su Vilniaus arkivyskupu kardinolu A. J. Bačkiu, jo pagalbininku vyskupu A. Poniškaičiu, Telšių vyskupijos ganytojais - J. Boruta ir L. Vodopjanovu, Šiaulių vyskupu E. Bartuliu, kunigais ir seminaristais (Vilniaus ir Telšių seminarijų) ėjo tradicinį 35 stočių kryžiaus kelią. Šiam kryžiaus keliui vadovavo Vilniaus vyskupas A. Poniškaitis. Procesijos priekyje seminaristai, kunigai ir vyskupai pakaitomis nešė didelį ir sunkų kryžių, prie kiekvienos stoties vis kitas kunigas tardavo mąstymo žodį. Nors ir ilgokai užtruko kryžiaus kelias (tęsėsi 5 val.), tačiau labai nevargino, nes Viešpats dovanojo maldininkams puikų orą: švietė saulė, bet buvo nekaršta, dvelkė gaivus vėjelis, procesiją beveik visą kelią dengė medžių šešėliai, nevargino uodai ir mašalai, o paslaugus Kalvarijų parapijos jaunimas buvo paruošęs vandens atsigaivinti.

Pasibaigus kryžiaus kelio procesijai, dalis maldininkų sugužėjo į Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią, kurioje šv. Mišias aukojo vysk. A. Poniškaitis kartu su abiem Telšių ganytojais. Sakydamas homiliją, Vilniaus ganytojas komentavo Evangeliją apaštalo Petro trigubą meilės išpažinimą Jėzui. Jis sakė, kad tik mylėdami mes semiamės jėgų ir prasmės savo gyvenimui. Vyskupas prisiminė kardinolo liudijimą, kuomet šis kalbėjo apie žydų bendruomenės pyktį dėl šalia Aušvico koncentracijos stovyklos pastatyto karmelitų vienuolyno, kurio kryžiaus šešėlis krisdavo ant buvusio lagerio teritorijos, nes žydams sunku buvo įsivaizduoti, kad tokioje vietoje galėtų būti Dievas. Tačiau, kad matytume visumą tokiuose skaudžiuose dalykuose, reikia Šv. Dvasios šviesos ir suprasti, kad Dievas žmogaus neapleidžia, pabrėžė ganytojas. O visi skaudūs mūsų gyvenimo epizodai yra mums proga pasakyti „Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu“. Baigdamas Jo Ekscelencija prašė Viešpaties suteikti Prisikėlimo šviesos kiekvieno žmogaus gyvenimui, kad visų mūsų tarnystė remtųsi žodžiais „Viešpatie, esame tavo mylimi ir norim Tave mylėti“.

Po šv. Mišių įvyko agapė, kurios metu abiejų seminarijų klierikai turėjo puikią galimybę pabendrauti tarpusavyje ir pasidalinti studijų džiaugsmais ir rūpesčiais.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį