VI kurso baigiamasis sintezės egzaminas ir diplominių darbų gynimas (2012 gegužė)

Gegužės 23 dieną seminarijos šešto kurso teologijos studentai laikė baigiamąjį sintezės egzaminą ir gynėsi diplominius darbus. Diena prasidėjo šv. Mišiomis kurių metu visa seminarijos bendruomenė meldėsi už šeštakursius, prašydama jiems Dievo globos ir išminties. Sintezės egzamino metų šeštojo kurso studentai galėjo patikrinti savo žinias sukauptas per visus studijų seminarijoje metus ir jas pademonstruoti egzaminų komisijai. Antroji egzaminų dalis - rašto darbų gynimas. Šiemet šiam išbandymui ryžosi ir jį sėkmingai įveikė septyni šeštojo kurso studentai ir du praėjusių metų absolventai.

Diplominio rašto darbus apsigynė ir teologijos bakalaurus įgijo:

Marijan Apriško, parašė ir apgynė diplominį darbą „Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo tiesa pagrindiniuose teologiniuose šaltiniuose“.

Dovydas Grigaliūnas, parašė ir apgynė diplominį darbą „Eucharistijos slėpinys kaip pagrindas, siekiant vienybės tarp Rytų ir Vakarų Bažnyčių“.

Viktor Kudriašov, parašė ir apgynė diplominį darbą „Visuotinis pašaukimas šventumui Bažnyčioje pagal Vatikano II Susirinkimo Dogminės Konstitucijos Lumen Gentium penktąjį skyrių“.

Ronald Kuzmickas, parašė ir apgynė diplominį darbą „Budėjimo teologija pagal Mk 13, 33-37“.

Tomas Paliukėnas, parašė ir apgynė diplominį darbą „Lk 15,1-7 egzegezė ir teologija“.

Tadas Piktelis, parašė ir apsigynė diplominį darbą „Palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkio Vince malum in bono realizavimasis jo gyvenime“.

Egidijus Tubelis, parašė ir apgynė diplominį darbą „Totus Christus teologija Vatikano II Susirinkimo dokumentų kontekste“.

Mindaugas Grenda, parašė ir apgynė diplominį darbą „Katalikų Bažnyčios mokymas apie ištikimybės svarbą santuokos vienumui ir neišardomumui“.

Stanislav Valiukevič, parašė ir apgynė diplominį darbą „Dievo Gailestingumas šventosios Faustinos Kovalskos gyvenime, raštuose, šiandienos sielovadoje".

Galutiniai suminiai studijų pažymiai:

Marijan Apriško – 7,472 (22,42);

Dovydas Grigaliūnas – 8,635 (25,91);

Viktor Kudriašov – 9,045 (27,14);

Ronald Kuzmickas – 9,699 (29,09);

Tomas Paliukėnas – 9,585 (28,76);

Tadas Piktelis – 9,227 (27,68);

Egidijus Tubelis – 9,671 (29,01).

Visa seminarijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina naujuosius teologijos bakalaurus ir linki sėkmės tarnystės Dievui ir Bažnyčiai kelyje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį