Dvasinė konferencija (2012 balandis)

Balandžio 24 dieną seminarijoje lankėsi garsus Lietuvos disidentas, Marijos radijo bendradarbis Petras Plumpa. Tradicinės antradienio dvasinės konferencijos metu svečias su seminarijos bendruomene dalinosi mintimis apie savo tikėjimo kelią, pradedant vaikyste, o paskui  jaunyste, kuomet už antisovietinę veiklą buvo nuteistas ilgus metus kalėti sovietiniame lageryje, apie tikėjimo kelią jame, sutiktus žmones, kurie padėjo atsiversti, sutikti gyvąjį Dievą savo gyvenime. Disidentas pabrėžė, kad tikinčio žmogaus gyvenime svarbiausia yra malda – ne tik išmokta vaikystėje, bet ir praktikuojama bendruomenėje, kuri daro stebuklus, kuri padeda atsiversti net užkietėjusiems ateistams ar net sovietiniams agentams, infiltruotiems į krikščioniškas bendruomenes. P. Plumpa savo pranešime svarstė ir kunigų, neturinčių pašaukimo istorijas ir liūdnus jų tarnystės momentus, aiškiai atpažįstamus bendraujant su šiais kunigais, kurie dėl to yra nelaimingi, o žmonės dėl tokių kunigų neretai yra praradę tikėjimą. Taip yra – teigė svečias – dėl anais laikais paplitusios lietuvių kaimo ūkininkų nuostatos – išleisti savo vaikus, neturinčius pašaukimo į kunigus kaip į pelningą vietą. Tačiau, kita vertus, P. Plumpa pasakojo apie priešingybę aukščiau minėtiems kunigams – kunigus tvirtos dvasios, gilaus save atiduodančio ir besiaukojančio už kitus tikėjimo ir kaip pavyzdį svečias minėjo sovietiniame lageryje sutiktus kunigus: A. Macių, A. Svarinską ir liudijo jų dvasios stiprybę, pasiaukojančią meilę atiduodant savo maistą badaujantiems žmonėms, kurią rodė Viešpats Kristus. Disidentas pasakojo savo klajones tikėjimo klystkeliais sandūroje su ateistine propaganda ir Dievo Žodžio išlaisvinančią galią Šv. Rašte bei maldą, kurios dėka vykdavo atsivertimo stebuklai. Po konferencijos svečias atsakė į seminaristų klausimus.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį