Parodos „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871-1927-1987“, atidarymas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje (2012 balandis)

LR Ministras Pirmininkas parodoje

Balandžio 16 dieną, 17 val. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko parodos, skirtos palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio metams, atidarymas, kuriame apsilankė ir garbingas svečias – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.

Įžangos žodį tarė viena parodos kuratorių – seminarijos bibliotekos vedėja p. Irena Aleksandravičienė. Ji pasveikino susirinkusius ir pristatė pagrindinį parodos tikslą – paskatinti  visus seminarijos bendruomenės narius, o ypatingai jaunus žmones - seminaristus, besiruošiančius kunigystei, gilintis į J. Matulaičio asmenybę, jo dvasinį ir rašytinį palikimą, išsamiau susipažinti su palaimintojo gyvenimu nuo gimimo ik mirties ir Jo beatifikacija, nuoširdžiai melstis, kad palaimintasis Jurgis būtų kanonizuotas ir paskelbtas šventuoju.

Monsinjoras Ž. Vabuolas ir premjeras A.Kubilius parodoje

Vėliau kalbėjęs seminarijos rektorius Jo Magnificencija monsinjoras Ž. Vabuolas džiaugėsi, kad gali susirinkusius pasveikinti su parodos atidarymu, kartu primindamas, kad pats yra kilęs iš Vilniaus Palaimintojo J. Matulaičio parapijos bei išreiškė viltį, kad ši paroda visiems patiks, o palaimintojo darbai apie Bažnyčios socialinį mokymą pasitarnaus Lietuvos vadovybei sprendžiant socialinius klausimus.

Žodis buvo suteiktas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui. Jis padėkojo seminarijos rektoriui ir parodos organizatoriams už gražią galimybę prisiliesti prie didingos ir mums visiems artimos palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio asmenybės ir pabrėžė, kad XXI amžiuje taip sparčiai besikeičiančiame pasaulyje mes turime gerą progą stabtelėti ir pasižiūrėti į tuos žmones, kurie gyveno, kūrė, dirbo, buvo pasišventę Dievui.

Monsinjoras V.Aliulis, MIC

Vėliau parodos kuratorė suteikė žodį kunigui Vaclovui Aliuliui, MIC, kuris taikliai apibūdino šią iškilią Bažnyčios asmenybę, pavadindamas jį „vargų ir antpuolių užgrūdinta asmenybe“. Jis išsamiai papasakojo arkivyskupo J. Matulaičio biografiją, pradėdamas nuo palaimintojo vaikystės, paminėdamas visą eilę įdomių žinomų ir nežinomų palaimintojo gyvenimo detalių.

Toliau seminarijos bendruomenei ir svečiams kalbėjo arkivyskupo J. Matulaičio gyvenimo ir veiklos tyrinėtoja dr. Genovaitė Gustaitė. Istorikė supažindino susirinkusius su palaimintojo gyvenimą ir jo veiklą iliustruojančiais archyviniais dokumentais, knygomis, įvairių žmonių atsiminimais ir mintimis apie šį mūsų tautos šviesuolį. Ji teigė, kad žmonės, bendravę su arkivyskupu J. Matulaičiu, pasakodavo jo asmenyje susidurdavę su giliu protu, nepaprasta ramybe, be to pabrėždavę, kad palaimintasis buvo didelis žydų globėjas.

Pasibaigus parodos pristatymui, visi susirinkusieji buvo pakviesti asmeniškai su ja susipažinti, pabendrauti tarpusavyje bei atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais, pasivaišinti vaisiais.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį