Mokslinė konferencija "Nuodėmė, sąžinė, atsivertimas. Teologiniai ir moraliniai aspektai" (2012 gegužė)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „NUODĖMĖ, SĄŽINĖ, ATSIVERTIMAS. TEOLOGINIAI IR MORALINIAI ASPEKTAI“.

Konferencija vyko seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius) 2012 m. gegužės 12 d. 10-14.30 val.

Pranešimus skaitė Seminarijos ir kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai: Rygos seminarijos rektorius kun. dr. Pauls Kļaviņš, Balstogės seminarijos rektorius kun. hab. dr. prof. Adam Skreczko, kun. hab. dr. prof. Andrius Narbekovas, kun. dr. Kęstutis Kėvalas, kun. dr. Darius Trijonis, kun. lic. Remigijus Gaidys, kun. lic. Ričardas Doveika.

Konferencijos dieną seminarijoje veikė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metams paminėti skirta ekspozicija „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871-1927-1987“, kurią konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti.KONFERENCIJOS PROGRAMA

I sesija

Moderuoja kun. lic. Andžej ŠUŠKEVIČ


10.00-10.05 Sveikinimo žodis

Mons. lic. ŽYDRŪNAS VABUOLAS
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius


10.05-10.25 Susitaikinimas ir atsivertimas

Kun. lic. Ričardas DOVEIKA


10.25-10.45 Sensus fidelium ir nuodėmės samprata šiandien

Kun. dr. Darius TRIJONIS
Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarija


10.45-11.35 Sąžinė ir Bažnyčios Magisteriumas

Kun. dr. Pauls KLAVINŠ
Rygos teologinis institutas ir kunigų seminarija


11.35-11.55 Sąžinės konflikto problema

Kun. prof. habil. dr. Andrius NARBEKOVAS
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete


11.55-12.15 Diskusija

12.15-12.35 Kavos pertraukaII sesija

Moderuoja kun. dr. Kęstutis DAILYDĖ


12.35-12.55 Nuodėmė, sąžinė ir atsivertimas

Kun. lic. Remigijus GAIDYS


12.55-13.45 Išsaugoti sąžinę šeimoje

Prel. prof. habil. dr. Adam SKRECZKO
Balstogės kunigų seminarija


13.45-14.05 Moralinės laikysenos įtaka socialiniam ir ekonominiam visuomenės gyvenimui

Kun. dr. Kęstutis KĖVALAS
Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete


14.05-14.25 Diskusija

14.25 Pabaiga

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį