Gavėnios rekolekcijos (2012 kovas)

Nuo kovo 20 iki 24 dienos I-V kursų klierikai atliko kasmetines gavėnios rekolekcijas Kryžių kalno pranciškonų ir Tiberiados vienuolynų bendruomenėse. Tokiu būdu seminarijos bendruomenė pasidalino į dvi dalis.

Viena seminaristų grupė, kurioje buvo ir straipsnio autorius, išvyko į Zarasų rajone, Baltriškes. Vos atvykusius seminaristus svetingai pasitiko vietiniai broliai. Tris dienas kartu gyvendami, besiruošiantys kunigystei jaunuoliai, kartu meldėsi šv. Mišiose, brevijoriaus maldą, apmąstė Šv. Rašto ištraukas Lectio divina būdu, klausėsi Tiberiados bendruomenės brolių konferencijų apie jaunimo ir šeimų evangelizaciją, kartu dirbo įvairius ūkio darbus, tvarkė Baltriškių bažnyčią ir patys ruošė valgį visai pagausėjusiai bendruomenei. Rekolekcijų metu seminaristus sužavėjo Šv. Pranciškaus neturto, paprastumo ir nuolankumo dvasia, kuri lydėjo seminaristus visą rekolekcijų laiką. Paskutinę rekolekcijų dieną, pasibaigus šv. Mišioms, klierikai su Tiberiados broliais pasidalino mintimis apie rekolekcijų vaisius. Dauguma dalyvavusiųjų rekolekcijojse pareiškė norą dar kartą sugrįžti ir pasisemti dvasinių jėgų Tiberiados bendruomenėje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį