Šv. Juozapo liturginės iškilmės minėjimas Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijoje (2012 kovas)

Seminarijos bendruomenė Šv. Mišiose

Kovo 19 dienos vakarą seminaristai minėjo Šv. Juozapo liturginę šventę apsilankydami Pilaitės to paties vardo parapijoje, kurioje vyko šio šventojo vardo atlaidai. Seminarijos bendruomenė dalyvavo 19 val. šv. Mišių aukoje, kurias aukojo Varėnos dekanas kun. teol. lic. Justinas Aleknavičius kartu su seminarijos rektoriumi monsinjoru Ž. Vabuolu bei vicerektoriumi A. Šuškevič. Homilijoje prelegentas pabrėžė, kad Šv. Juozapas mums svarbus kaip vidinio gyvenimo mokytojas, nuolankumo bei paklusnumo Dievo valiai pavyzdys mums, kuris visą savo gyvenime dirbo tik paprastus sunkius savo amato darbus. Kun. Justinas, remdamasis Šv. Rašto negausiais duomenimis apie Šv. Juozapą, pabrėžė, kad jis niekada nesuabejojo ir neklausė Dievo, kodėl Jo valia tokia keista ar kartais žmogiškai žiūrint nelogiška, tiesiog tyliai ir nuolankiai vykdė, kas jam įsakyta. Po šv. Mišių Pilaitės parapijos klebonas kun. Valdas Girdžiušas pakvietė susirinkusius į parapijos salę, kur įvyko bendra agapė, skirta Šv. Juozapo atlaidų iškilmei.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį