Kovo 11-osios signataro Europos parlamento nario A. Saudargo vizitas seminarijoje (2012 kovas)

A.Saudargas su seminarijos bendruomene

Kovo 11-osios vakarą seminarijoje lankėsi Kovo 11-osios akto signataras, Europarlamento narys Algirdas Saudargas. Jis konferencijų salėje susitiko su seminarijos bendruomene ir skaitė pranešimą apie Kovo 11-osios akto reikšmę Lietuvai bei Lietuvos Nepriklausomybės aktualijas ir perspektyvas Europos Sąjungoje.

Konferencija buvo pradėta susirinkusiems sugiedant Lietuvos himną – V. Kudirkos „Tautišką giesmę“. Garbingas svečias dėkojo seminarijos bendruomenei už pakvietimą su juo pabendrauti šventinį vakarą. Visų pirma signataras prisiminė dešimto dešimtmečio pabaigą, kuomet jis 1990 metais buvo išrinktas į tuometinę Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą kaip jos narys ir pabrėžė, kad nors tai buvo pagal sovietinius įstatymus rinkta Aukščiausioji Taryba, tačiau tie rinkimai buvo laisvi ir demokratiniai, o iš esmės tai buvo teisėtai išrinktas Lietuvos parlamentas, kuris įvykdė daugumos Lietuvos žmonių valią atkurti Nepriklausomybę. A. Saudargas priminė, kad jam teko dirbti tuometinėje atkurtos Lietuvos Vyriausybėje, atstovauti Lietuvą užsienyje kaip Užsienio reikalų ministrui bei paminėjo, kad dauguma Kovo 11-osios signatarų šiuo metu dar tebėra gyvi. Garbingas svečias prisiminė jam kolegos signataro B. Lubio dovanotą knygelę apie 1920 metų Steigiamąjį Seimą ir jo narius. Europarlamentaras palygino jų biografijas su 1990 metais išrinkto Atkuriamojo Seimo narių biografijomis ir pastebėjo vieną jų panašumą - kad tai labai skirtingų ir spalvingų biografijų žmonės, labai skirtingai susiklosčiusių likimų, tačiau visų jų valios išraiška kaip tautos atstovų buvo vieninga, nes jie išreiškė ne savo, bet tautos valią. Čia A. Saudargas priminė Jėzaus Kristaus pasakytus žodžius, kad Jis atėjo vykdyti ne savo, bet dangiškojo Tėvo valios, palygindamas šią mintį su Lietuvos žmonių valios siekiu, kuomet jie vieningai per tautos išrinktuosius pareiškė norą būti nepriklausomais. Kartu svečias prisiminė ir sunkumus, su kuriais susidūrė tauta, beišvaduojanti iš totalitarinės sistemos. Jis palygino tai su „stingdančio šalčio jausmu“, kuris dvelkė iš visos sovietinės sistemos ir pastebėjo, kad tai subjektyviai yra sunku suprasti tiems, kurie to nėra patyrę. Signataras šį jausmą palygino su psichologine, stingdančia baime, kurią jaučia ir didvyriai bei herojai, tačiau, kaip pabrėžė svečias, jie ją galiausiai vis tiek nugali. Jis pateikė pavyzdį, primindamas 1991 metų sausio 13-osios naktį budėjusių prie parlamento laisvės gynėjų jaučiamą stingdančią, gyvulišką baimę, tačiau svarbiausia buvo ne ji, o tai, kad žmonės nugalėjo ją savyje ir nepasitraukė. Signataras prisiminė taip pat ir save tų Lietuvai lemtingų dienų įvykių metu, kuomet jis kaip Lietuvos Vyriausybės atstovas buvo išsiųstas į užsienį, kad nepalankioms aplinkybėms susiklosčius, galėtų iš ten atstovauti laisvą Lietuvą. A. Saudargas citavo K. Sajos žodžius, pasakytus Seime šios dienos proga apie tai, kad laisvės gyvėjai stovėjo ir nepasitraukė, nors dėl to didvyriškai žuvo šalia jų buvę žmonės. Europarlamentaras, tęsdamas mintį apie šią baimę, tvyrojusią visą gyvenimą sovietinėje totalitarinėje sistemoje, pabrėžė, kad gyvenant tuometinėje Sovietų Sąjungoje visada jausdavai, kad gali kažko netekti, kažką prarasti, patekdamas į KGB pinkles. Jis prisiminė savo bičiulio A. Patacko įvardintą subjektyvų jausmą, kuomet šis prieš pat ateinant į valdžią Sąjūdžiui buvo suimtas ir atvežtas į KGB rūmus dabartinėje Lukiškių aikštėje. Tuomet šis disidentas, įėjęs į šį pastatą pajuto, kad jam „lyg viduriai apsivertė“. Signataras teigė, kad nuo Sąjūdžio laikų viskas judėjo į priekį palaipsniui, iš lėto. Iš pradžių Sąjūdžio nariai kalbėjo ir kovojo dėl  ekologinių, tautinių, kultūrinių vertybių, tokiu būdu pamažu pereidami prie Nepriklausomybės siekio ir kovos už ją, kas galiausiai buvo padaryta taip išreiškiant tautos valią.

A.Saudargas ir seminarijos rektorius

Svečias akcentavo, kad šiandieninių politikų užduotis ateinant į valdžią yra ne savo interesų ginimas ar kažkokių sau naudingų reikalų tvarkymas, o siekis pareikšti politinę valią dėl tų pačių laisvės ir nepriklausomybės idealų, dėl kurių buvo taip ilgai ir sunkiai kovota. Paskui politikas supažindino susirinkusius su savo darbo specifika Europos parlamente, kur jis atstovauja Europos Liaudies partiją, trumpai pristatė savo kelią į politiką ir atsakė į seminaristų ir seminarijos vadovybės klausimus. Seminarijos rektorius monsinjoras Ž. Vabuolas padėkojo A. Saudargui už jo vizitą ir pranešimą ir įteikė svečiui atminimo dovaną. Vėliau Kovo 11-osios akto signataras kartu su seminarijos bendruomenė meldėsi vakarinę liturginę brevijoriaus valandą bei vakarieniavo.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį