Dvasinė konferencija apie socialinį susitaikymą (2012 vasaris)

Vasario 28 dieną dvasinės konferencijos metu seminarijoje pranešimą skaitė Panevėžio vyskupijos Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, buvęs Sankt Peterburgo katalikų dvasinės seminarijos rektorius, teologijos mokslų daktaras kun. Rimantas Gudelis. Svečio pranešimo tema – „Susitaikinimas po socialinių konfliktų“. Atėjus į valdžią totalitariniam rėžimui, anot kunigo, atsiranda dvi grupės žmonių – viena priešinasi rėžimui, kita – kolaboruoja su juo. Kai sužlunga valdęs rėžimas, visuomenė lieka susiskaldžiusi, todėl visuomenei vardan jos ateities ir socialinio gėrio privalo būti pasakyta viešai visa tiesa apie tai, kas įvyko, teigė svečias. Tai reikalinga dėl to, kad tarnaujantys blogiui siekia atimti iš žmogaus gyvenimo pasakojimą, o palikti jį gyventi melo pasaulyje ir tokiu būdu visuomenė negali iš to išsivaduoti, kas ir atsitiko buvusioje Sovietų Sąjungoje. Išsilaisvinimui iš ir problemos ir jos sprendimui yra labai svarbu, kad susitaikymas vyktu pagal scenarijų, kad skriaudą atleidžia auka, o ne skriaudėjas. Kun. R. Gudelis minėjo sėkmingo susitaikymo pavyzdžius pasaulyje, kuomet auka atleido skriaudėjui: Afrikos apartheido atvejį, kur auka atleido skriaudėjui, taip pat Čekijos laisvės kovotojų ir komunistinio rėžimo susitaikymą, kuomet visuomenė buvo supažindinta su šio rėžimo archyvais. Svečias minėjo dar vieną svarbų dalyką, kad jei aukos nesugeba atleisti agresoriui, jos gyvena ir toliau praeitimi, gyvena nepasitikėjime ir jo pasakojimuose, tokiu būdu žmonės bijo naujovių, o kiekviena naujai atėjusi sistema jiems atrodo, kad gali būti vėl bloga. Dar vieną įdomų reiškinį pastebėjo kunigas, kad buvusi auka yra linkusi tapti agresoriumi, nes ji kitokio gyvenimo modelio neturi – temoka būti tik prispaudėju arba prispaustuoju. Čia buvo primintas Jėzaus Kristaus, kaip romėnų „politinio nusikaltėlio“ pavyzdys, kuris turi tapti krikščionims pavyzdžiu, nes jie savo „kančios pasakojimą“ gali įdėti į Jo kančios pasakojimą, tokiu būdu atleidžiant ir susitaikant. Pats Kristus savo Prisikėlimu paskelbė mums Susitaikinimo žinią, kurią turi nešti ir skelbti Bažnyčia. Yra tam tikra teologijos rūšis – kontekstinė teologija, teigė dr. Rimantas Gudelis, kuri dabartinę teologiją pritaiko prie politinio ir socialinio konteksto. Kunigas minėjo ir Čilės bei Argentinos fašistinių rėžimų atvejus, Bažnyčios poziciją jų atžvilgiu bei abiejų tarpusavio santykių problemas. Baigdamas svečias dar kartą pabrėžė, kad socialinio susitaikymo esmė – išsivaduoti iš visų „socialinio melo pasakų“. Seminarijos bendruomenei svečias įteikė dovaną – knygas apie socialinį susitaikymą ir palinkėjo, kad gavėnios metu tai taptų nuostabiu dvasiniu skaitymu seminaristams.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį