Pastoracija Vilniaus miesto mokyklose (2012 vasaris)

Vasario 6-10 dienomis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje studijuojantys alumnai atliko savo pastoracinę praktiką Vilniaus miesto mokyklose. Seminaristai, pasiskirstę po du pagal evangelinį principą, ėjo į mokyklas, susitiko su vidurinių mokyklų bei gimnazijų vyresniųjų klasių moksleiviais bei tikybos mokytojais ir tikybos pamokų metu pasakojo jiems apie tai, kas tai yra pašaukimas, o vaikinus kvietė pagalvoti apie pašaukimą į kunigystę. Klierikai taip pat liudijo moksleiviams ir tai, kaip asmeniškai suvokė savo pašaukimą kunigystei, kokios gyvenimo aplinkybės, kokie žmonės bei jų gyvenimo ir tarnystės pavyzdžiai, patirti teigiami ar neigiami išgyvenimai ar įvykiai tai įtakojo, kada ir kaip jų gyvenimuose juos palietė ir pakvietė Dievas. Žinant, kad šių dienų visuomenėje yra aiški pašaukimų į dvasininkus stoka dėl to, kad dauguma jaunuolių ir vyrų net nesusimąsto, nesvarsto šio klausimo ar argumentų, kaip atsakyti į šį klausimą, tai yra svarbi misija, ne tik pristatanti kunigo gyvenimą, jo taurumą ir svarbą visuomenėje, bet ir išsklaidanti daugumą neteisingų ir tendencingų, ypatingai tam tikros žiniasklaidos sukurtų mitų bei dirbtinai suformuotą neigiamą kunigystės įvaizdį. Seminaristai liudydami apie kunigystę, siūlė moksleiviams kartu melstis, rodė reklaminį filmą apie kunigystę bei jos svarbą, atsakinėjo į moksleivius dominusius klausimus bei kvietė aplankyti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją bei į pašaukimo rekolekcijas, vyksiančias šių metų vasario 17-19 dienomis, bei į atvirų durų dieną, vyksiančią gegužės mėnesį, dalino seminarijoje išleistus reklaminius atvirukus apie seminariją.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį