Baigiamieji VI kurso egzaminai šv. Juozapo kunigų seminarijoje (2007 gegužė)

Drebu visas ir bijau...

Gegužės 25 d. seminarijos šeštokams išmušė „paskutinio teismo“ metas: jie laikė baigiamuosius egzaminus ir gynė diplominius darbus. Diena buvo karšta ne tik dėl karšto oro, bet ir dėl egzaminų komisijos narių, rimtai nusiteikusių patikrinti, ką gi studentai veikė visus šešerius savo studijų metus ir ar per juos ko nors išmoko. Jėgos aiškiai buvo nelygios: dėstytojų buvo ir gausiau, ir su rimtesniais moksliniais laipsniais. Kova prasidėjo…

Hm, ir ką gi aš tame savo diplominiame rašiau...?

Šeštakursių palaikymo komanda - visų kitų kursų klierikai - jau ryto Mišiose meldėsi už savo vyriausiuosius brolius, prašydami „apsaugoti juos nuo visokio blogio“. Tačiau pamatę situacijos rimtumą, suprato, kad to nepapaks, ir visi išskubėjo melstis į Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią. Deja, priešingos pusės sirgaliai taip pat nesnaudė – su klierikais Kryžiaus kelią ėjo ir nemažas kunigų būrys, matyt palaikantis dėstytojų komandą…

Tuo tarpu šeštakursiai, pastiprinti karštų savo jaunesniųjų brolių maldų, nepasidavė ir po ilgos nelygios kovos, besitęsusios tiek prieš, tiek po pietų, iškovojo pelnytą pergalę. Egzaminų komisijos neišgelbėjo nė pastiprinimui iš Romos popiežiškojo Laterano universiteto atvykęs legionierius – teologijos fakulteto dekanas Renzo Gerardi (Renco Džerardi), apsiginklavęs daktaro laipsniu ir ilgamete dėstymo patirtimi.

Prieš baisiąją egzaminų komisiją

Vengdama pripažinti priešininkų pranašumą, egzaminų komisija daugiau kaip pusvalandžiu uždelsė rezultatų paskelbimą, ir vis skaičiavo ir perskaičiavo egzaminų balus, turbūt bandydama kaip nors išvesti neigiamus pažymius. Šiems kėslams sužlugus, studijų prefektas kun. H.F.Fischer galų gale pripažino dėstytojų pralaimėjimą, o legionierius iš Romos diakonams savo nuomonę apie juos išreiškė kažkokia nežinoma kalba… (įtariama, kad tai buvo lotynų kalba ir kad svečias tokiu būdu diakonams suteikė teologijos bakalaurų laipsnius).

Tad nuoširdžiai sveikiname naujuosius teologijos bakalaurus:

Mes laimėsim!

Algirdą Akelaitį, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Retorinė Palaiminimų teksto (Mt 5,3-12) analizė“;

Marek Butkevič, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Pastoracinis Bažnyčios rūpestis šeimų skyrybų prevencija“;

Saulių Bužauską, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Sutrikusio intelekto asmenų pastoracijos ypatumai“;

Edvard Dukel, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Mk 16,1-8 egzegezė ir teologinės gijos“;

Justą Jasėną, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Moralinis eutanazijos vertinimas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą“;

Aivarą Kecorių, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Lytiškumo ugdymas pagal Katalikų Bažnyčios moralinį mokymą“;

Vitalij Kisel, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Šėtono egzistavimas. Šv. Rašto, teologijos ir liturgijos liudijimai“;

Zbignev Mickevič, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Krikšto Šventąja Dvasia raiška katalikų charizminiame judėjime“;

Naujieji teologijos bakalaurai

Mindaugą Mizarą, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Santuokinis skaistumas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą“;

Povilą Narijauską, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Išgydymo tarnystė Bažnyčioje: Ligonių patepimo išgydymo tarnystės supratimo ir sakramento šventimo skirtumai tarp 1917 m. ir 1983 m. Kanonų teisės Kodeksų“;

Marių Žitkauską, parašiusį ir apgynusį diplominį darbą „Katalikų dvasininkų celibatas šiandienos iššūkių šviesoje“.

Linkime jiems, netrukus pulsiantiems į sielovadą stačia galva, neprasiskelti jos į aštrius kasdienybės sunkumų akmenis, ir nepamiršti karts nuo karto panardyti ir mokslo gelmėse.

kun. Žydrūnas Vabuolas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį