Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Viešnagė Vilniaus "Naujojo Testamento" baptistų bendruomenės bažnyčioje (2012 sausis)

Sausio 26 dienos vakarą seminaristų kolektyvas kartu su vadovybe lankėsi Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenės bažnyčioje, įsikūrusioje Algirdo g. 48. Tai buvo vienas iš numatytų renginių, skirtų maldų už krikščionių vienybę savaitei.

Baptistų maldos namuose

Susirinkusią  tokį šaltą vakarą seminarijos bendruomenę svetingai sutiko šeimininkai – šios bendruomenės pastorius Irmantas Pinkoraitis bei kiti jos nariai. Jie pakvietė visus atvykusius į šiltą kambarį, kur pavaišino brolius katalikus šilta arbata ir sumuštiniais. Pastorius pasveikino visus atvykusius ir pakvietė apžiūrėti bendruomenės pastatą – bažnyčią, kurioje įsikūrusi yra ir privati krikščioniška mokykla. Baptistų bendruomenės pirmininkas papasakojo, kad šį pastatą bendruomenė įsigijo prieš 18 metų. Visų pirma seminaristai buvo supažindinti su krikščioniškos mokyklos patalpomis. Šioje mokykloje, kuri kartu yra ir sekmadieninė, mokosi 35 vaikai. Juos moko 18 įvairių krikščioniškų konfesijų mokytojai. Mokykla yra pagrindinė, 10-ies klasių. Ši mokykla yra baptistų bendruomenės analogiškos Klaipėdos mokyklos filialas. Vėliau seminarijos bendruomenė buvo pakviesta į pamaldų salę, įsikūrusią II-ame pastato aukšte, kur pastorius I. Pinkoraitis pasakojo apie pačią baptistų bendruomenę, jos pavadinimo kilmę, atsiradimo pasaulyje bei įsikūrimo Lietuvoje istoriją, taip pat apie tai, kokias tikėjimo tiesas bei doktrinas ji išpažįsta, tikėjimo mokymą, pavyzdžiui, krikštą, Biblijos studijas, sekmadienio pamaldas, socialinę veiklą, o taip pat apie kelius, kaip tapti bendruomenės nariu, bendruomenės administravimą, pastorių rengimą tarnystei šioje bažnyčioje. Pastorius I. Pinkoraitis paliudijo ir savo asmeninį atsivertimo į krikščionybę istoriją, patekimo į šią bendruomenę bei tapimo jos pastoriumi kelią. Baptistų bendruomenės pirmininkas paminėjo ir statistinius duomenis. Jis teigė, kad Evangelikų-baptistų sąjunga pasaulyje vienija apie 47 milijonus narių maždaug 200-yje valstybių. Lietuvoje šiuo metu yra iki 30 įvairių skirtingų tradicijų baptistų bendruomenių, kuriose yra apie 150 žmonių, iš jų daugiau kaip 40 priklauso Vilniaus „Naujojo Testamento“ baptistų bendruomenei. Susitikimo pabaigoje, paklaustas VI-o kurso klieriko, ko jis bendruomenės vardu palinkėtų būsimiems katalikų kunigams, pastorius linkėjo seminaristams tapti gerais Jėzaus Kristaus mokiniais, skelbti Evangeliją, būti atvirų širdžių, ekumeniškais, nesistengti atvertinėti kitų konfesijų krikščionių, taip pat cituodamas apaštalą Paulių linkėjo „tapti visiems viskuo“.

Baptistų maldos namuose

Pasibaigus šios broliškos krikščioniškos bažnyčios pastoriaus konferencijai, atsidėkojant jiems už viešnagę, pastorius svečiams padovanojo knygą „Lietuvos baptistų istorija“. Savo ruožtu, seminarijos rektorius monsinjoras Žydrūnas Vabuolas, atsidėkodamas už šiltą, broliška susitikimą, įteikė šios bažnyčios pastoriui I. Pinkoraičiui knygos „Gyvenu nebe aš, o gyvena manyje Kristus“, skirtą apaštalo Pauliaus studijoms I-ąjį tomą. Susitikimas baigėsi broliška abiejų krikščioniškų bažnyčių agape ir draugišku pabendravimu prie arbatos puodelio.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį