Sausio 13-oji: Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje (2012 sausis)

Šv.Mišios Arkikatedroje

Sausio 13-osios vakarą seminarijos bendruomenė susirinko į Vilniaus Arkikatedrą baziliką, kurioje Šv. Mišias Sausio 13-osios laisvės gynėjų atminimui celebravo Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis kartu su apaštaliniu nuncijumi arkivyskupu L. Bonazzi bei vyskupais Juozu Tunaičiu bei Gintaru Grušu. Šv. Mišiose dalyvavo ir aukščiausieji Lietuvos politikai – buvęs Atkuriamojo Seimo pirmininkas Europos parlamento narys V. Landsbergis, dabartinė Seimo pirmininkė I. Degutienė, Lietuvos premjeras A. Kubilius, kiti politikai, Lietuvos kariuomenės atstovai bei gausus tikinčiųjų būrys.

Homilijoje Jo Ekscelencija A. Poniškaitis kvietė pamastyti susirinkusius apie laisvę ir atsakomybę mūsų gyvenimuose ir jų neatsiejamumą. Ganytojas citavo Šv. Rašto ištrauką iš Išėjimo knygos apie tai, kaip dykumoje izraelitai murmėjo prieš Viešpatį Dievą ir priekaištavo Jam ir Mozei dėl to, kad juos išvedė iš Egipto vergovės, iš sotaus ir patogaus gyvenimo. Jo Ekscelencija siūlė nekartoti tokios patirties mūsų gyvenimuose, bet atsakingai žiūrėti į laisvės dovaną. Jis priminė šios dienos Evangelijos ištrauką apie paralyžiuotąjį, kurį pagydė Jėzus bei kvietė visus susirinkusius ir gyvenančius nepriklausomoje Lietuvoje pabusti iš dvasinio paralyžiaus, atsakingai naudotis laisvės dovana, sąžiningai atlinkti savo pareigas, nežiūrint iškylančių įvairių kliūčių gyvenimo kelyje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį