Kūčių vakaras seminarijoje (2011 gruodis)

Kūčių vakaro Šv.Mišios

Gruodžio 22 dieną, Šv. Kalėdų išvakarėse, seminarijos bendruomenė šventė tradicinį Kūčių vakarą. Šv. Mišias seminarijos koplyčioje aukojo Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, jo pagalbininkas vyskupas A. Poniškaitis, rektorius monsinjoras Žydrūnas Vabuolas, propedeutinio kurso vadovas monsinjoras V. Volodkovič, seminarijos dvasios tėvas kun. S. Kazėnas, SJ, bei seminarijoje dėstantys kunigai. Mišių homilijoje kardinolas pažymėjo būtinybę dėkoti Dievui už Jo didžią dovaną – Jėzų Kristų ir pažymėjo, kad tokio dėkingumo pavyzdžiu mums turėtų būti Šv. Mergelė Marija bei Šv. Ona. Ganytojas palinkėjo artimo meilės, nes yra tik viena kalba, kurią žmogus gali suprasti – meilės kalba. Jo Eminencija pabrėžė, kad mūsų susitikimai su žmonėmis turi dovanoti jiems džiaugsmą, sielos ramybę, nors kruopelę gėrio bei meilę, kurią parodė mums Dievas mažo gimusio kūdikio – Jėzaus veide. Ganytojas prisiminė šiomis dienomis jo bei vyskupo A. Poniškaičio atliekamą tarnystę – kalinių lankymą ir džiugiosios Kalėdų naujienos nešimą jiems.

Kūčių vakarienė seminarijoje

Pasibaigus Šv. Mišioms, visi susirinkusieji buvo pakviesti į šventiškai išpuoštą seminarijos valgyklos salę, kur seminarijos rektorius monsinjoras Ž. Vabuolas, palaimino šventinį stalą. Čia susirinkusieji giedojo kalėdines giesmes bei dalijosi vaišėmis, kalėdaičiu ir šventiniais linkėjimais vienas kitam.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį