Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų atidarymo renginiai (2011 gruodis)

Pal.J.Matulaičio kripta

2012-uosius metus Lietuvos Vyskupų Konferencija yra paskelbusi palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paminėjimo metais. Šia proga seminarijoje lankėsi garbingi svečiai kunigai, kurie iškilmingos vakarinės liturginės valandos metu trumpai pristatė šį iškilų Bažnyčios ganytoją, pasakojo apie jo gyvenimą, maldą, darbus, mintis bei dvasingumą.

Pirmąjį advento sekmadienį mintimis apie palaimintąjį dalinosi Lietuvos Marijonų vienuolijos provincijos vyresnysis kunigas Vytautas Brilius, MIC; antrąjį advento sekmadienį pasakojimą apie palaimintojo veiklą tęsė kunigas Pawel Chudzik, MIC; trečiąjį – Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios klebonas kun. Virginijus Česnulevičius; ketvirtąjį - kun. Andrius Šidlauskas, MIC.

Šv.Mišios Arkikatedroje

Gruodžio 8 dieną – Šv. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmių dieną įvyko oficialūs palaimintojo Jurgio Matulaičio metų atidarymo renginiai, kurių kulminacija – popiežiaus nuncijaus Baltijos šalims arkivyskupo Luigi Bonazzi ir visų Lietuvos vyskupų aukotos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Po šv. Mišių seminarijos bendruomenė iš Vilniaus arkivyskupo kardinolo J. A. Bačkio lūpų sužinojo džiugią naujieną iš Vatikano – garbingi Bažnyčios monsinjoro titulai suteikti: buvusiam seminarijos rektoriui, dabartiniam Vilniaus Arkikatedros bazilikos administratoriui kun. Robertui Šalaševičiui, dabartiniam rektoriui Jo Magnificencijai kun. Žydrūnui Vabuolui bei ilgamečiam Vilniaus seminarijos propedeutinio kurso vadovui kun. Vaclav Volodkovič.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį