Popiežiaus nuncijaus vizitas seminarijoje (2011 lapkritis)

Arkivyskupas L.Bonazzi

Lapkričio 29 dieną seminarijoje svečiavosi popiežiaus nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jis pasveikino konferencijų salėje susirinkusius seminaristus ir vadovybę ir išreiškė džiaugsmą, kad yra čia kartu su visais. Arkivyskupas pabrėžė, kad jis labai džiaugiasi savo pašaukimu ir sakė, kad tai jam padėjo realizuoti save, be to pridūrė, kad jaučia brolišką vienybę su seminaristais dėl šio mus visus vienijančio pašaukimo kelio. Toliau ganytojas pabrėžė, kad  būti kunigu ne visada yra lengva, nes tai yra pašaukimas, kuriam neplojama ir už kurį nėra atlygio. Nuncijus priminė dvasininkų gyvenimo realybę – tuštėjančias parapijas ir tikinčiųjų skaičiaus mažėjimą, taip pat šių dienų žmonių abejingumą tikėjimui ir kad tai yra didžiulis išbandymas kunigo tarnystėje. Todėl šiandien – pabrėžė arkivyskupas L. Bonazzi – kunigas nebėra tas, kurio ieško ir pas kurį eina žmonės, o tas, kuris pats eina pas juos, ieškodamas jų – „paklydusių avelių“, kurioms nešama žinia apie Dievą, atsakant į klausimą, kas yra Dievas. Nuncijus akcentavo, kad mes turime būti kelias, vedantis kitus žmones pas Dievą, tačiau pirma turime patys būti jį sutikę. Ir tai yra kunigystės grožis, kuris tampa Dievo sakramentu, o ne kažkuo panašiu į amatą. Nuncijus pabrėžė, kad jei kunigas bus Dievo žmogus, bažnyčios bus perpildytos žmonių ir jis pats bus džiaugsmas kitiems, tačiau prieš tampant kunigu, visų pirma reikia būti žmogumi, paskui krikščionimi ir tik tada – kunigu. Ganytojas kėlė klausimą – ką reiškia būti žmogum ir atsakė, kad yra du žmogiškumo kriterijai – laisvė ir atsakomybė. Jis pastebėjo, kad laisvu nėra lengva būti, ir kiek mes sugebėsime išsivaduoti iš savo ribotumų ir kompleksų bei gyventi dėl kito, tiek būsime laisvi. Nuncijus L.Bonazzi pabrėžė, kad yra svarbu augti artimo meilėje, o seminarija yra tokia vieta, kur šią dorybę galima ugdyti. Ganytojas kėlė klausimą – ką reiškia būti krikščionimi – ir atsakė, kad būti krikščionimi - tai tapti žmogumi, sekant Kristų bei galvojant, elgiantis ne kaip mes norim, bet kaip nori Viešpats Jėzus Kristus. Kunigas yra meilės tarnas ir tarnaudamas kunigas tampa daugeliui tėvu, nes ir Kristus iš meilės mums tapo Tėvu. Ganytojas pastebėjo, kad būnant kunigu, yra svarbu nenuolaidžiauti aplinkinių nuomonei, nes kunigas yra svarbus tiek, kiek jis yra su Kristumi.

Pokalbio pabaigoje arkivyskupas L. Bonazzi atsakė į seminaristų klausimus apie pašaukimą į kunigystę, nurodydamas kunigų atsakomybę padedant jaunuoliams atrasti pašaukimą ir už juos melstis. Taip pat gerbiamas svečias pasidalino savo seminarijos metų prisiminimais ir apmastymais, kurių spausdintų variantų kopijas padovanojo pirmųjų kursų klierikams. Susitikimas baigėsi bendra agape.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį