Teatro ir muzikos akademijos studentų spektaklis (2011 lapkritis)

aktorių spektaklis

Lapkričio 24 dieną seminarijos bendruomenė turėjo puikią progą praplėsti savo akiratį ir pasisemti dvasingumo iš meno srities. Seminarijoje svečiavosi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro ir kino fakulteto IV kurso studentai su meno vadove. Svečiai seminarijos konferencijų salėje suvaidino spektaklį „Broliai Karamazovai“ pagal garsųjį F. Dostojevskio romaną. Seminaristai turėjo gerą progą prisiminti ši pasauline klasika tapusį romaną, gėrėtis tikrai profesionalia ir emocinga jaunųjų aktorių vaidyba bei jų atliekamomis senovinėmis pravoslaviškomis giesmėmis, kartu su spektaklio personažais – broliais Dmitrijumi, Ivanu, Aleksejumi, tarnu Smediakovu ir kitais ieškoti atsakymų į amžinuosius visai žmonijai aktualius būties, tikėjimo-netikėjimo ir gyvenimo prasmės klausimus bei išgyventi juos kartu su spektaklio personažais. Pasibaigus šiam 2 valandų trukmės vaidinimui, seminarijos vadovybė bei klierikai atsistoję ilgais plojimais pagerbė šį nuostabų ir gilų įspūdį visiems palikusį jaunųjų menininkų pasirodymą. Po spektaklio vakaro svečiai buvo pakviesti pasidalinti agape bei aptarti spektaklio įspūdžius su seminarijos bendruomene. Vakarą užbaigė bendra jaunųjų aktorių ir seminarijos bendruomenės naktinė malda didžiojoje koplyčioje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį