Atvirų durų diena (2007 gegužė)

2007 gegužės 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko atvirų durų dienoje, į kurią buvo pakviesti tiek mąstantieji apie kunigystės kelią, tiek ir tiesiog besidomintys Seminarijos auklėtinių gyvenimu. Šįkart atvirų durų diena buvo kartu ir Vilniaus arkivyskupijos ministrantų diena, į kurią atvyko gausus patarnautojų būrys, pakviestas Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centro.

Programa prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius, kiti seminarijos vadovybės nariai, Tverečiaus parapijos patarnautojus į seminariją atlydėjęs kun. Steponas Tunaitis bei Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas kun. Andrejus Bogdevičius. Pamokslo metu rektorius kvietė visus, mąstančius apie kunigystę, pirmiausia paklausti savęs: „Kodėl noriu būti kunigu?“.

Po šv. Mišių Seminarijos svečiai turėjo ekskursiją po Seminarijos patalpas. Vėliau aktų salėje klierikai svečius supažindino su seminarijos gyvenimu: kiek ir kaip klierikai meldžiasi, kokią jų dienotvarkė, ką jie veikia laisvalaikiu. Po klierikų pristatymo savo atsakomybėmis seminarijoje dalinosi ir vadovybės nariai.

Mąstantys apie kunigystės kelią galėjo artimiau pabendrauti su pirmojo ir antrojo kurso klierikais bei seminarijos vadovybe, detaliai sužinoti apie stojimą ir studijas seminarijoje. Kiti svečiai dalyvavo užsiėmimuose, kuriuos vedė ir apie savo pašaukimą pasakojo seminaristai. Po pasidalinimo seminarijos bendrai meldėsi Valandų liturgijos dieninę dalį.

Šventė baigėsi bendrais pietumis, tuo tarpu ministrantų dienos dalyvių dar laukė tolesnė programa ir pokalbiai grupelėse apie įvairius pašaukimus. Teminę grupelę apie kunigiškąjį pašaukimą vedė seminaristai.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį