Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai - jaunimo diena (2011 lapkritis)

Mišios Šv.Teresės bažnyčioje 11.18d.

Lapkričio 18 dieną į Aušros vartų Dievo Gailestingumo Motinos šventovę susirinko gausus būrys jaunimo iš visos Lietuvos vyskupijų ir seminarijos bendruomenė. Vakaro Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. E. Audrys Juozas Bačkis su grupe kunigų. Homilijoje kardinolas priminė Dievo motiną Šv. Mergelę Mariją kaip pavyzdį mums ir paragino jaunimą koncerto metu ir po jo, adoracijos metu užduoti sau klausimą kas yra mano gyvenimo centre? Galbūt tai esu aš pats, klausė ganytojas, o ne Dievas? Taip pat ragino nepasiduoti nuodėmei mumyse, bet atsiverti Dievo veikimui.

Po Šv. Mišių vakaro programą pratęsė svečio iš Airijos Patriko Kelly tikėjimo liudijimas bei šlovinimo giesmės, kurias jis atliko stovėdamas prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango. Praeityje garsios grupės „The Kelly Family“ narys Paddy Kelly ( Michael Patrick Kelly) pasakojo savo gyvenimo istoriją nuo vargšo gatvės muzikanto, koncertuojančio su šeima gatvėse ir miegančio patiltėse iki milijonieriaus šlovės ir su ja susijusios dvasinės tuštumos, kuri vos neatvedė šio atlikėjo į savižudybę. Tačiau būtent tuo metu, dainininko širdį užkalbino Dievas ir jis atsivertė. Nuo tol jis aktyvus tikintis katalikas. Savo pasaulinės turne metu aplankė Vilnių – Dievo Gailestingumo miestą ir visiems norintiems koncertavo 22 val. Šv. Jonų bažnyčioje nemokamai. Po koncerto iki paryčių gausiai susirinkęs jaunimas adoravo Šv. Sakramentą.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį