Seminarijoje lankėsi Jo Eminencija kardinolas A.J.Bačkis (2011 lapkritis)

Lapkričio 8 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi kardinolas J. A. Bačkis. Jis kartu su seminarijos vadovybe aukojo Šv. Mišias seminarijos didžiojoje koplyčioje. Homilijoje ganytojas akcentavo, kad mes turime žvelgti į savo misiją pasaulyje kaip į Dievo malonės darbą, nelaukdami atlygio už tai. Pats mūsų pašaukimas ir yra Dievo dovana. Mūsų santykiai su Dievu neturi būti kaip samdinio su darbdaviu, bet kaip draugo su draugu, kurie vienas kitam pasitarnauja iš meilės, tik tada mūsų darbas įgauna kitą polėkį. Pabaigoje Jo Eminencija paragino prisiminti, kad esame nenaudingi tarnai, kad viskas, ką gauname gyvenime iš Dievo nėra mūsų nuopelnas ir kad tik tada viską galėsime atlikti iš meilės – konkrečiai mūsų kaip seminaristų pareigas studijuojant. Svarbu yra už viską Dievui dėkoti, nesiekiant pagarbos ir geresnės vietos. Po Šv. Mišių ganytojas dalinosi agape su seminarijos bendruomene bei bendravo su V-VI kursų klierikais.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį