Dvasinė konferencija apie seminaristų vasaros praktiką užsienyje (2011 spalis)

Lapkričio 25 dieną į konferencijų salę susirinkusiai seminarijos bendruomenei savo užsienio vasaros praktikos įspūdžiais dalinosi I, IV, V kursų klierikai. Pirmasis pasisakė I filosofijos kurso studentas Gabrielius Satkauskas. Jis papasakojo apie savo kelionę į Pasaulio Jaunimo dienas, šiais metais vykusias Madride, suorganizuotą „Opus Dei“ prelatūros kunigų. Kartu su Gabrielium keliavo ir jo kurso brolis Jaroslav. Gabrieliaus pasakojimą lydėjo kompiuteriu rodomi gražūs nuotraukų vaizdai iš šios kelionės su nuotaikingais ir prasmingais paaiškinimais. Pats prelegentas dalindamasis kelionės įspūdžiais, sugebėjo ir pats asmeniškai paliudyti jį palietusius giluminius dvasinius dalykus bei perteikti kitų jaunuolių, buvusių šiame renginyje liudijimus. Po jo liudijo I kurso klierikas Jaroslav, kurį taip pat stipriai palietė įspūdžiai patirti susitikime su popiežiumi Benediktu XVI.

Toliau savo įspūdžiais iš kelionės į II Pasaulinį Dievo Gailestingumo kongresą, vykusį š.m. spalio 1-5 dienomis, dalijosi I kurso klierikas Vladimiras Rešetnikovas. Jis pristatė nuotaikingą, pasižymintį sudėtingumu ir efektyviais video vaizdais trumpą, tačiau vizualiai labai įspūdingą pasakojimą apie šią kelionę, įterpdamas video kadrus, nufilmuotus Šv. Mišių metu Krokuvoje. Vladimiras atliko taip pat ir žurnalisto vaidmenį šioje kelionėje nes nufilmavo interviu su keletu šiame kongrese dalyvavusių įvairių tautų ir rasių tikinčiųjų dalyvių bei jų atsakymais į klausimus apie Dievo Gailestingumą ir jo reikšmę.

Paskui atėjo eilė liudyti V kurso klierikui Tomui. Jis taip pat pasidalijo įspūdžiais iš Pasaulio jaunimo dienų ir susitikimo su popiežiumi. Kalbėjusysis smulkiai apibūdino įspūdžius, jausmus bendraujant su įvairių šalių jaunimu, gyvenant ir kenčiant didžiulę 40 laipsnių karštį ir tvanką, geriamo vandens trūkumą, nemalonius kvapus, nepatogią nakvynę tokioje kaitroje didžiuliame stadione. Klierikas pasidalijo savo mintimi, kad tada, Madride jis klausė savęs: kodėl jauni žmonės čia atvažiuoja iš viso pasaulio, nepaisydami atstumo ir brangios kelionės, stoiškai iškenčia visus nepriteklius bei sugeba džiaugtis gyvenimu, kartu melstis ir dvasingai išgyventi Šv. Mišių auką, netgi atsiversti? Ir pateikė savo atsakymą į šį klausimą, kad tik tikėjimas ir meilė Viešpačiui viską nugali ir teikia tokią vienybę.

Paskutinis pasisakė IV kurso brolis Valentin. Jis dalijosi įspūdžiais apie savo vasaros liturginę-pastoracinę praktiką Rusijoje, Maskvoje. Nors klierikas taip pat išgyveno įvairių patirčių, tačiau nebuvo taip optimistiškai nusiteikęs, kaip anksčiau kalbėjusieji, nes perteikė įvairius sunkumus, suvaržymus ir nesupratimą, kuriuos patiria Romos Katalikų Bažnyčios tikintieji ten. Visų kalbėjusių klierikų liudijimus seminarijos bendruomenė palydėjo ilgais plojimais.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį