Primicijos seminarijoje (2011 spalis)

Primicijos seminarijoje

Spalio 24 dienos vakarą įvyko neopresbiterių organizuotas vakaras seminarijoje. Į Šv. Mišias seminarijos didžiojoje koplyčioje susirinkusi vadovybė bei klierikai kartu šventė Eucharistijos sakramentą su neseniai įšventintais kunigais, buvusiais seminarijos auklėtiniais: Mindaugu Bernotavičium, Laurynu Visocku, Mykolu Sotničenka, Jonu Naujokaičiu, Andžejum Bylinskiu, Petru Gucevičium. Jų metu neopresbiteriai dalijosi savo gyvenimo, maldos, tarnystės parapijoje patirtimi, liudijo apie savo kunigystės pirmuosius mėnesius bei lygino seminarijos studijų metus su kunigiškąja tarnyste parapijoje, akcentavo jų privalumus, pagundas ir pavojus. Po Šv. Mišių jaunieji kunigai rankų uždėjimu palaimino visus susirinkusius – pradedant seminarijos rektoriumi, vicerektoriumi, dvasios tėvu ir baigiant visais seminaristais ir propedeutinio kurso studentais. Šią nuostabią šventę vainikavo bendra agapė seminarijos valgykloje. Šiomis vaišėmis dalinomės mūsų neopresbiterių nuoširdaus dosnumo dėka.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį