Seminaristų susitikimas su Jo Eminencija kardinolu A.J.Bačkiu (2011 spalis)

Seminarijoje lankėsi Vilniaus arkivyskupas kardinolas J. A.Bačkis Spalio 11 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi kardinolas J. A. Bačkis. Jis kartu su seminarijos vadovybe aukojo Šv. Mišias seminarijos didžiojoje koplyčioje. Homilijoje ganytojas citavo apaštalo Šv. Pauliaus mintį, apie tai kad mes visi esame įpareigoti skelbti Evangeliją ir jos nesigėdyti. Taip pat privalome įsisavinti ir drąsiai skelbti Bažnyčios mokymo tiesas, ypač ginančias santuokos instituciją, nepaisant to, kad jos daugumai žmonių šiandien yra nepatogios. Kita vertus, mes turime būti gailestingi kitų žmonių atžvilgiu, liudyti tai savo tikėjimu ir gyvenimu. Jo Eminencija pabrėžė, kad turime ugdyti artimo meilę ir bendrystę seminarijoje, kad galėtume tai skelbti žmonėmis. Ganytojas užbaigė mintimi, kad svarbiausia yra dvasininkų nešama Dievo galybė, o ne mūsų išsilavinimas ar protingumas.

Po Šv. Mišių konferencijų salėje susirinkusiai seminarijos bendruomenei kardinolas pasakojo apie Krokuvoje spalio 1-5 dienomis įvykusį Tarptautinį Gailestingumo kongresą, bei svarstė klausimus susijusius su santuoka bei šeimos koncepcijos įteisinimu Lietuvoje.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį