Mokslinė konferencija „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7) (2011 lapkritis)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje 2011 m. lapkričio 12 d. įvyko mokslinė konferencija „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5,7), skirta Lietuvos Vyskupų paskelbtiems Dievo Gailestingumo metams.

Pranešimus skaitė Seminarijos ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai. Pranešimuose buvo nagrinėjama Dievo Gailestingumo tema įvairių teologijos sričių – biblinės, dogminės, dvasinės ir kitų - kontekste.

Konferencijos dieną seminarijoje vyko Popiežinės lietuvių kolegijos dvasios tėvo, prel. Stasio Žilio tapybos darbų paroda, kurią konferencijos dalyviai galėjo apžiūrėti.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA


I sesija
Moderuoja kun. dr. Algirdas Jurevičius

10.00-10.10 Sveikinimo žodis

Kun. lic. Žydrūnas Vabuolas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius


10.10-10.30 Gailestingas Dievas – ´ēl rahûm. Pastabos apie motinišką Dievo Tėvo veidą Biblijoje

Doc. dr. Ingrida Gudauskienė
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija


10.30-10.50 Gailestingas Dievas, kuris nesileidžia išjuokiamas (Gal 6,7)

Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis
Vytauto Didžiojo universitetas


10.50-11.10 Žmogaus išganymas – Prisikėlusiojo Kristaus atperkančios  Meilės išraiška

Kun. dr. Kęstutis Dailydė
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija


11.10-11.30 Sakramentinis sutaikinimas su Dievu kaip malonės teismas

Kun. dr. Mindaugas Ragaišis
Lietuvos edukologijos universitetas


11.30-11.50 Diskusija

11.50-12.20 Kavos pertraukaII sesija
Moderuoja kun. lic. Andžej Šuškevič

12.20-12.40 Autentiškas gailestingumo priėmimas Atgailos sakramentu

Kun. dr. Algirdas Jurevičius
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija


12.40-13.00 Gailestingumo darbai Ankstyvojoje krikščionybėje

Kun. dr. Saulius Rumšas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija


13.00-13.20 Karitatyvinės Bažnyčios veiklos tikslai

Kun. lic. Žydrūnas Vabuolas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija


13.20-13.40 Dievo Gailestingumą skelbiančios šventosios: Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė ir šv. Faustina Kovalska

Kun. lic. Rimgaudas Šiūlys
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija


13.40-14.00 Diskusija

14.00 Pabaiga

 

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį