Rugsėjo 1 - oji (rugsėjis 2011)

Šv.Mišios Arkikatedroje

Nors paprastai Lietuvos mokymo institucijose mokslo metai prasideda su rugsėju, mes seminarijoje paskaitas pradėjome jau rugpjūčio 31-ąją. Tiesa, rugsėjo 1 - ąją vienydamiesi su visu Lietuvos akademiniu jaunimu, susirinkome Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, kur 12 val. dalyvavome iškilmingose Šv. Mišiose mokslo metų pradžios proga. Jas aukojo Vilniaus Arkivyskupas metropolitas kardinolas A.J. Bačkis. Mišių pradžioje Jo Eminencija pasveikino moksleivius ir mokytojus su naujais mokslo metais ir išreiškė viltį, kad mokslai pasitarnaus Dievo garbei. Homilijoje kardinolas akcentavo, kad tikėjimas nėra formalus įrašas bažnyčios knygose, bet autentiškas susitikimas su Gyvuoju Dievu, kviečiantis dideliems darbams ir uždaviniams. Susitikimas ir gyvenimas su Dievu reikalauja ir įsipareigojimo, kurio mes žmonės kartais vengiame. Tačiau Dievas kviečia rizikuoti ir nebijoti. Homilijos pabaigoje ganytojas kreipėsi į susirinkusį jaunimą, ragindamas juos nebijoti priimti Dievo į savo gyvenimus ir įsipareigoti draugystei, meilei, santuokai, vaikų auklėjimui.

Šv. Mišios Arkikatedroje

Tą pačią dieną seminarijoje įvyko vicerektoriaus kun. Andžej Šuškevič konferencija. Klierikams buvo išdalintas visų mokslo metų kalendorius, vicerektorius visus supažindino su šiemet laukiančiais renginiais, smulkiai ir išsamiai pakomentavo bendro gyvenimo taisykles ir atsakė į klierikų klausimus.

Vėliau įvyko kursų prisistatymų ir susipažinimo su pirmo kurso klierikais ir naująja seminarijos vadovybe vakaras. Jį vedė vyriausieji - VI kurso klierikai. Buvo pristatyti šio vakaro svečiai – pirmakursiai, III kurso klierikas Andrej, kun. Andžej Šuškevič ir kun. Kęstutis Dailydė. Kiekvienas iš jų papasakojo seminarijos bendruomenei apie savo gyvenimo ir pašaukimą kelią, atskleisdamas, kodėl renkasi ar pasirinko kunigo tarnystę ir ką ji jam reiškia, taip pat atsakė į kitų bendruomenės narių klausimus. Po kiekvieno liudijimo, akomponuojant gitarai, visi giedojo šlovinimo giesmę Viešpačiui, dėkodami Jam už to žmogaus pašaukimą. Vakaras buvo užbaigtas bendra malda ir giesme Mergelei Marijai.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį