Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos 2011 – 2012 mokslo metų pradžia (rugpjūtis 2011)

Šv.Mišios

Rugpjūčio 27 d., šeštadienį, susirinkome į seminariją po vasaros atostogų. Susirinkusius konferencijų salėje klierikus, pasveikino rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas. Jis paminėjo statistinius duomenis – kad šiuo metu seminarijoje yra 25 klierikai ir vienas studentas svečias. Rektorius papasakojo apie pokyčius seminarijos vadovybėje – pristatė naujai paskirtą vicerektorių kun. Andžej Šuškevič ir naująjį seminarijos dvasios tėvą kun. Stasį Kazėną SJ. Buvęs seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys tarė atsisveikinimo žodį. Jis lieka eiti dvasios tėvo pareigas propedeutiniame kurse. Rektorius, remdamasis Popiežiaus Benedikto XVI – ojo laišku seminaristams, akcentavo bendruomeniškumo svarbą seminarijoje. Anot rektoriaus, tam būtinas atvirumas: visų pirma sau, taip pat dvasios tėvui bei seminarijos vadovybei. Atvirumo stoka žalinga tiek pačiam klierikui kaip būsimam dvasininkui, tiek visai bendruomenei. Taip pat buvo akcentuota, kad bendruomeniškumo ugdymui seminarijoje yra svarbu dalintis viskuo su šalia esančiais, nepasilaikyti gerų minčių, įžvalgų, patirčių tik sau. Savo kalbos pabaigoje seminarijos vadovas supažindino su tarnystėmis, kurias kiekvienas klierikas šiais metais turės atlikti bendruomenės labui.

Konferencija

Sekmadienį popiet, rektoriaus paraginti, seminaristai skyrė laiko apmąstyti savo vasarą ir paskui kursuose pasidalinti pagrindiniais vasaros įvykiais, išgyvenimais, patirtimis. Vakare, seminarijos propedeutinio kurso ugdytojas diakonas M.Mitkevičius dalinosi mintimis apie piligrimystę su susirinkusiais į konferencijų salę klierikais. Tai buvo įvadas į piligriminę mokslo metų pradžios kelionę. Diakonas kalbėjo, kad piligrimystė yra susijusi su krikščionio kelione į Amžinybę, į Dangaus Karalystę. Jis prisiminė Popiežių Benediktą XVI, kuris nors jau nebejaunas, bet keliauja po įvairius kraštus, pvz. neseniai keliavo į pasaulio jaunimo dienas Madride. Piligrimystė, anot diakono, nėra religinis turizmas, joje mes stengiamės kaip ir Išrinktoji tauta asmeniškai ir bendruomenėje susitikti Gyvąjį Dievą, bandyti suprasti, ko Jis iš mūsų nori čia ir dabar. Kalbėtojas paragino sužadinti intenciją šiam piligriminiam žygiui, ir palinkėjo visiems geros piligrimystės.

Žilvinas Treinys

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį