Baigiamieji VI kurso egzaminai šv. Juozapo kunigų seminarijoje (gegužė 2011)

Diplominių darbų gynimas

Gegužės 25 d. seminarijos šeštokams atėjo „paskutiniųjų“ išbandymų metas - baigiamieji egzaminai ir diplominių darbų gynimas. Diena prasidėjo Šventosiomis Mišiomis kurių metu visa seminarijos bendruomenė meldėsi už šeštakursius, prašydama jiems Dievo globos ir išminties. Sintezės egzamino metų šeštojo kurso studentai galėjo patikrinti savo žinias sukauptas per visus studijų seminarijoje metus ir jas pademonstruoti egzaminų komisijai. Antroji egzaminų dalis - tai rašto darbų gynimas. Šiemet šiam išbandymui ryžosi ir jį sėkmingai įveikė du šeštojo kurso studentai ir vienas praėjusių metų absolventas.

Šiais metais savo diplominio rašto darbus apsigynė ir teologijos bakalaurus įgijo:

Diak. Mozė Mitkevičius, parašė ir apgynė diplominį darbą „„Meilės himno“ (1 Kor 12,31-14,1a) egzegezė ir teologija“;

Diak. Edgaras Vegys, parašė ir apgynė diplominį darbą „Laisvės aspektas žmogiškuosiuose veiksmuose“;

Diak. Mykolas Sotničenka, parašė ir apgynė diplominį darbą „Magnificat (Lk 1, 46-55) egzegezė ir teologija“.

Visa seminarijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina naujuosius teologijos bakalaurus ir linki toliau gilintis į tikėjimą, kad būtų visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie juose gyvenančią viltį (plg. 1 Pt 3, 15).

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį