Šv. Juozapo iškilmės išvakarės seminarijoje ir tėvų diena (2011 kovas)

Rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas šventina ikoną

Kovo 18 d., Šv. Juozapo, seminarijos globėjo, iškilmės išvakarėse į seminariją suvažiavo klierikų tėveliai, dėstytojai ir seminarijos darbuotojai. Vakaras prasidėjo Šventosiomis Mišiomis, kurioms vadovavo Pilaitės šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Valdas Girdziušas. Šių šventų Mišių metu buvo meldžiamasi už Jo Eminenciją Kardinolą Audrį Juozą Bačkį, kuris šventė kunigystės 50 metų jubiliejų, taip pat už seminarijos bendruomenę, klierikų tėvelius ir gimines. Šv. Mišių pabaigoje buvo iškilmingai pašventinta šv. Juozapo ikona, kuri sekančią dieną buvo padovanota Jo Em. Kard. Audriui Juozui Bačkiui kunigystės jubiliejaus proga.

Spektaklis ŠIAURĖ

Po Šv. Mišių visi susirinko aktų salėje žiūrėti spektaklio „ŠIAURĖ“, skirto seminarijos globėjo šv. Juozapo šventei. Spektaklį pagal Kristinos Trinkūnaitės scenarijų paruošė ir suvaidino penktojo kurso klierikai. Tai pasakojimas apie moterį Oną Česnutienę, į kurios ramų ir paprastą gyvenimą įsiveržęs karas ir okupacija pavertė jį pragaru. Jauna moteris su mažais vaikais buvo ištremta į Sibirą. Tačiau net užgriuvę dideli sunkumai, ligos, artimųjų žmonių netektis jos nepalaužė - tėvynės ir artimųjų ilgesys padėjo viską ištverti.

Po spektaklio visi svečiai susirinko valgykloje, kur vardadienio dienos proga buvo pasveikinti visi Juozapai, vaišinamasi ir bendraujama.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį