Kovo 11-oji. (2011 kovas)

Signataras V. Terleckas ir seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas

Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, seminaristai drauge su visais tikinčiaisiais susirinko Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje dėkoti Dievui už Nepriklausomybės dovaną Šv. Mišių aukoje. Vakare seminarijoje apsilankė garbingas svečias - Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Terleckas. Svečias sveikino visus Kovo 11-osios šventės proga ir seminarijos rektoriui kun. Žydrūnui Vabuolui įteikė Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės Akto kopiją.

Signataras susitikimo metu pasakojo apie savo vaikystės laikus, prisiminė tuometinėje visuomenėje galiojusias moralines normas bei dvasines vertybes, kurios vėliau, užgriuvus sovietiniam jungui, buvo naikinamos. Iš žmonių gyvenimo buvo išstumiamas dvasinis matmuo: jiems buvo užkraunamas didelis lažas, skiriamos ilgos darbo valandos, kad žmonės neturėtų laiko sekmadieniais lankytis Šv. Mišiose ir puoselėti dvasinio gyvenimo. Televizijoje ir radijuje buvo transliuojamos svetimos laidos, diegiančios priešingas vertybes, slopinančios nepriklausomybę ir tautiškumą.

Svečio teigimu patriotizmas - dekaloginė vertybė. Ketvirtasis Dekalogo įsakymas kalba apie tai, kad turime gerbti savo tėvą ir motiną, tad kaip galima negerbti savo tėvų ir protėvių žemės? Kalbėtojas išreiškė susirūpinimą, kad vaikai ir jaunimas šiandien mažai domisi savo tautos asmenybėmis ir istorija.

Signataras taip pat pasidalino savo išgyvenimais iš 1991 sausio 13 - osios įvykių, prisiminė tuometinį žmonių susitelkimą, tvirtumą ir apsisprendimą. Toks patriotizmas, kuris buvo tada, kuria bendruomenės atmosferą, neleidžia žmogui jaustis vienišam.

Susitikimo pabaigoje svečias atsakinėjo į seminaristų keliamus klausimus, po to seminarijos vardu kun. Žydrūnas Vabuolas padėkojo signatarui Vladui Terleckui ne tik už drauge praleistą vakarą ir pasidalinimą savo patirtimi, bet ir už 1990 kovo 11-osios dieną pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, ir kaip susitikimo atminimo dovaną įteikė svečiui seminarijos choro kompaktinę plokštelę.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį