Gavėnia (2011 kovas)

Dailininkės S. Giedrimienės gobeleno

Gavėnios laikotarpis, kurio metu esame kviečiami į atsinaujinimą ir atgailą, yra puiki galimybė pažvelgti į savo gyvenimą ir susimąstyti apie jo kokybę. Gavėnia kviečia kiekvieną įvertinti savo santykį su artimaisiais ir Dievu.

Šis susikaupimo laikotarpis prasidėjo Pelenų trečiadienį. Tą dieną seminarijoje vyko susikaupimo diena, kuriai vadovavo kun. Kęstutis Dailydė. Susikaupimo dienos vadovas konferencijų metu kvietė apmąstyti nuodėmę ir jos pasekmes. „Mes esame sukurti meilei, todėl turime su dėkingumu priimti Jo meilę ir Jam dėkoti, kartu pripažindami esą nusidėjėliai“ – teigė jis. Sakydami, kad neturime nuodėmės, skendėtume iliuzijose, o tam, kad būtume išlaisvinti, turime pripažinti savo nuodėmes.

Kalbėdamas apie maldos gyvenimą, kun. Kęstutis kvietė įsižiūrėti į Kristų maldoje, nes nėra tobulesnio pavyzdžio už Jį. Geriausiai tai matome evangelijose, kurios mums pristato besimeldžiantį Jėzų. Jėzus pasitraukdavo į vienumą ir ilgai melsdavosi, visada rasdavo gerą laiką maldai, malda lydėdavo ir Jo darbus. Taip pat Jis moko melstis ir savo mokinius, parodydamas, kad ir mes turime būti maldos žmonėmis.

Pabaigoje Susikaupimo dienos pabaigoje vadovas kalbėjo apie Jėzaus Kristaus meilę. „Tam, kad labiau galėtume pažinti Jo meilę, turime apmąstyti Jėzaus kančią. Kančia gali atrodyti kaip pralaimėjimas, bet tik tada, kai jinai atskiriama nuo prisikėlimo. Tarp kančios ir prisikėlimo yra glaudus ryšys, be prisikėlimo neįmanoma suprasti kančios esmės“ – sakė kun. Kęstutis.

Gavėnios laikotarpis - Kristaus kančios, Jo meilės mums apmąstymas. Seminarijoje kiekvieną trečiadienį yra giedami graudūs verksmai, o penktadieniais yra apmąstomos kryžiaus kelio stotys.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį