Trečiakursių mediumas ir Užgavėnių šventė (2011 kovas)

Trečio ir ketvirto kurso klierikai

Kovo 8 dieną vakare seminarijoje vyko Užgavėnių šventė kartu su mediumu – renginiu, skirtu trečiakursių brolių buvimo seminarijoje pusiaukelei pažymėti. Programos paruošimu rūpinosi ketvirtojo kurso klierikai.

Tą vakarą kiekvienas iš šventės dalyvių galėjo pajusti spalio revoliucijos Rusijoje, taip pat po jos sekusių įvykių dvasią: muzika, plakatai, apranga visa tai atspindėjo. Seminarija trumpam tapo „įkalinimo įstaiga“, o visi joje gyvenantys – „kaliniais“, nuteistais už vieną ar kitą „nusikaltimą“.

Ypatingo išbandymo metas buvo trečio kurso „kaliniams“, kurie tą vakarą buvo tardomi „kalėjimo prižiūrėtojų“- ketvirtakursių. Įvairūs klausimai apie „kalėjimo“ vadovus, gyvenimo sąlygas, kalinių pramogas, žymiausius sukilimus tapo šiems kaliniams maksimalių išbandymų metu. Taip pat ir kiti „kaliniai“ buvo įtraukti į šį tardymą. Jie savo teisingais atsakymais į jiems pateiktus klausimus turėjo pagelbėti tardomiesiems išvengti bausmių. Deja daugybė atsakymų šovė pro šalį, todėl tardomieji turėjo atlikti jiems paskirtą bausmę: daryti atsispaudimus, padainuoti, suvalgyti citriną, ragauti „kalėjimo“ valgio. Pasibaigus tardymui buvo perskaitytas nuosprendis – „trečio kurso kaliniai“ buvo nuteisti dar trejiems metams „kalėjimo“ bei įvairiems pataisos darbams. Vakaro programa užsibaigė lietuvių liaudies dainomis ir Morės sudeginimu.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį