Mokslinė konferencija (2011 kovas)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija ir Lietuvos Iustitia et pax komitetas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „NAUJO ŠIMTMEČIO VISUOMENĖ – IŠŠŪKIS BAŽNYČIOS MOKYMUI“, skirtą 120-osios pirmosios socialinės enciklikos „Rerum Novarum“ paskelbimo metinėms.

Konferencija vyks seminarijos patalpose (Kalvarijų 325, Vilnius) 2011 m. balandžio 9 d. Konferencija prasidės 10 val., baigsis apie 14 val. Įėjimas laisvas ir nemokamas.

Pranešimus skaitys seminarijos ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai – kun. dr. Kęstutis Kėvalas, dr. Irena Eglė Laumenskaitė, dr. Andrius Navickas, kun. lic. Žydrūnas Vabuolas. Konferencijoje taip pat svečiuosis ir pranešimus skaitys du užsienio svečiai:  Dr. Victor Scheffers iš Olandijos ir kun. dr. Franco Appi iš Italijos. Pranešimuose bus pristatytos tiek istorinės enciklikos parašymo aplinkybės bei reikšmė, tiek atskirų enciklikos temų aktualumas šiandienių iššūkių ir problemų kontekste. Užsienio svečių pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą.

Konferencijoje laukiama garbių svečių – keleto Lietuvos vyskupų, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo atstovų, kurie konferencijos dalyviams ir pranešėjams tars sveikinimo žodį.

Seminarijoje tuo metu bus eksponuojama dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos darbų paroda „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“, kurią konferencijos dalyviai galės apžiūrėti.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

10.00-10.20 Atidarymas, sveikinimai

Kardinolas A. J. BAČKIS, Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Arkivyskupas S. TAMKEVIČIUS, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Iustitia et Pax komiteto pirmininkas

R. J. DAGYS, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas

I sesija Moderuoja Dr. ANDRIUS NAVICKAS

10.20-11.20 La Rerum Novarum. Il ritorno della Chiesa. Cenni storici e punti fondamentali nel 120° unniversario della sua promulgazione („Rerum Novarum“ – Bažnyčios sugrįžimas. Istoriniai štrichai ir pagrindiniai aspektai praėjus 120 metų po enciklikos paskelbimo)*

Kun. prof. FRANCO APPI (Emilia Romagna teologijos fakultetas, Italija)

11.20-11.40 Pokyčiai visuomenės gyvenime XX amžiuje kaip iššūkis Bažnyčios socialiniam mokymui ir galimybė liudijimui

Dr. IRENA EGLĖ LAUMENSKAITĖ (Vilniaus universitetas)

11.40-12.00 Ar Bažnyčia turi teisę turėti savo socialinį mokymą?

Kun. lic. ŽYDRŪNAS VABUOLAS (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija)

12.00-12.20 Diskusija

12.20-12.50 Kavos pertrauka

II sesija Moderuoja Ses. dr. DAIVA KRISTINA KUZMICKAITĖ

12.50-13.20 Rerum Novarum: The Magna Charta of the Worker („Rerum novarum“ – didžioji darbininkų chartija)**

Dr. VICTOR SCHEFFERS (Iustitia et Pax komitetas, Olandija)

13.20-13.40 „Rerum novarum“ ir krikščioniškos žmogaus teisių sampratos specifika

Dr. ANDRIUS NAVICKAS (Vilniaus universitetas)

13.40-14.00 Nauji dalykai šiandienos visuomenėje pagal „Rerum novarum“ encikliką

Kun. dr. KĘSTUTIS KĖVALAS (Vytauto Didžiojo universitetas)

14.00-14.20 Diskusija

14.20 Pabaiga

 

* Pranešimas skaitomas italų kalba ir verčiamas į lietuvių.

** Pranešimas skaitomas anglų kalba ir pateikiamas pranešimo tekstas lietuvių kalba.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį