Kardinolo Audrio Juozo Bačkio gimtadienis (2011 vasaris)

Vasario 1 dieną visa seminarijos bendruomenė lankėsi pas Jo Em. Kard. Audrį Juozą Bačkį, švenčiantį savo 74-ąjį gimtadienį. Seminarijos bendruomenė į gimtadienio šventę atvyko su didžiuliu tortu, kurį po sveikinimo žodžių ir palaiminimo giesmės įteikė Jo Em. Kard. Audriui Juozui Bačkiui. Sukaktuvininką sveikino penktojo kurso klierikas Jaroslav Spiridovič, kuris seminarijos vardu dėkojo Viešpačiui už ištvermingą Kardinolo tarnystę Dievui, Bažnyčiai, Tėvynei ir artimui, ir linkėjo, kad Gailestingas Viešpats apdovanotų Jį gausiomis malonėmis, išmintimi ir kantrybe darbuojantis Viešpaties vynuogyne šiais sudėtingais, pilnais iššūkių Bažnyčiai ir tikėjimui laikais. Po sveikinimo žodžių Eminencija visus pakvietė pasimelsti Vakarinę maldą. Vėliau prie vaišių stalo visi džiaugsmingai bendravo ir vaišinosi, daugelis klierikų turėjo galimybę asmeniškai pabendrauti su Jo Eminencija. Vakaras buvo užbaigtas smagiomis liaudies dainomis.

 

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį