Pašaukimų rekolekcijos (2011 vasaris)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų rekolekcijas, į kurias kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. Šios rekolekcijos – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais.

Rekolekcijas ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai. Jos vyks seminarijoje ( adresas: Kalvarijų 325, Vilnius) 2011 vasario 12 – 13 d. (šeštadienį ir sekmadienį). Pradžia vasario 12 d. 10 val. Norintieji dalyvauti rekolekcijose prašomi registruotis tel. (8-5) 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Rekolekcijų programa prasidės vasario 12 d. (šeštadienį) 10 val. Pirmojo susitikimo metu rekolekcijų dalyviai galės susipažinti tarpusavyje ir su rekolekcijų vedėjais, pasidalinti lūkesčiais ir išsamiau sužinoti, kas yra rekolekcijos ir koks jų tikslas. Bus surengta ekskursija po seminariją, kurios metu dalyviai išgirs apie seminaristų gyvenimą ir pasiruošimo kunigystei aspektus. Po šv. Mišių ir pietų bus tylos ir maldos laikas, dalyviai klausysis konferencijų apie kunigišką pašaukimą, kartu su klierikais ir kunigais melsis adoracijoje. Vakare numatytas pašaukimų vakaras, kurio metu rekolekcijų svečias kun. Julius Sasnauskas OFM paliudys apie savo pašaukimo kelią ir atsakys į dalyvių klausimus.

Rekolekcijos tęsis ir sekmadienį, vasario 13 d. Diena prasidės bendra malda seminarijos koplyčioje. Toliau dienos programoje numatyta diskusija, kurią praves seminarijos klierikai, bei šv. Mišios. Rekolekcijas užbaigsime apie 15 val. aptarimu ir trumpa malda.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį