Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje (2011 sausis)

Gailestingojo Jėzaus paveikslų šventinimas

Lietuvos Vyskupai 2011-uosius paskelbė Dievo Gailestingumo metais. Šią progą sausio 15 dieną Vilniaus arkikatedroje Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis šv. Mišiu metu pašventino septynias Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijas. Po Šv. Mišių šie paveikslai buvo išsiusti į visas Lietuvos Vyskupijų katedras, o iš jų toliau per visus metus keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę. Vienas paveikslas iškeliavo į lietuvių bendruomenes užsienyje.

Jo Em. Kard. Audrys Juozas Bačkis šių metų proga taip pat parašė laišką Lietuvos tikintiesiems, kuriame visus kviečia švenčiant Dievo Gailestingumo metus, pažinti dieviškąjį gailestingumą, priimti jį ir patyrus jį juo dalytis su kitais savo šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį