Kūčių vakarienė (2010 gruodis)

Šv. Mišios Gruodžio 22 dieną, paskutinį vakarą prieš klierikams išvykstant į gimtąsias parapijas švęsti šv. Kalėdų, seminarijos koplyčioje Jo Em. Kard. Juozas Bačkis drauge su vyskupu pagalbininku Arūnu Poniškaičiu ir vyskupu emeritu Juozu Tunaičiu aukojo šv. Mišias. Iškart po šv. Mišių visi susirinko Kūčių vakarienei bei kalėdaičiui. Šios iškilmės metu seminaristus su artėjančiom šventėm sveikino vyskupai, seminarijos rektorius, dėstytojai ir darbuotojai. Linkėjimus ir sveikinimus lydėjo dalinimasis kalėdaičiu, kalėdinių giesmių giedojimas.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį