Lino Giedrimo medžio drožinių ir pastelių paroda (2010 lapkritis)

Parodos autorius su svečiais

Lapkričio 29 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo atidaryta Lino Giedrimo medžio drožinių ir pastelių paroda. Joje dalyvavo parodos autorius, jo šeimos nariai, draugai, seminaristai bei į parodos atidarymą atvykę svečiai. Visus pasveikino parodos organizatorė seminarijos bibliotekininkė p. Irena Aleksandravičienė, seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas. Autoriaus darbų tematiką pristatė jo motina Salvinija Giedrimienė, kuri taip pat padėkojo už galimybę surengti parodą seminarijoje. Už parodos atidarymą seminarijoje autoriui dėkojo seminaristų atstovas VI kurso klierikas Mozė Mitkevičius.

Šv. Kazimieras

Parodos autorių Liną Giedrimą ir jo kūrinius pristatė menotyrininkė Lijana Natalevičienė. Jinai apie Lino darbus kalbėjo taip: „Žiūrint į šiuos šiltus ir tikru jausmu dvelkiančius kūrinius, nejučia galime prisiminti poeto Marcelijaus Martinaičio žodžius, kad lietuvių menininkų siekis plėtoti religinę tematiką natūraliai kyla iš jų pasaulėjautos. Dailininkas sukūrė savo pasaulį, kuriame egzistuoja tai, kas jam artima, kas jaudina patį autorių. [...] Nuolat tobulindamas pasaulio perteikimą dailininkas kuria tai, prie ko linksta jo širdis. Kiekviename kūrinyje Linas Giedrimas perteikia savąją šventenybės sampratą.“

Šv. Šeima

Parodos autorius Linas Giedrimas yra gimęs 1971 m. žinomų menininkų – tekstilininkės Salvinijos ir tapytojo Andriaus Giedrimų šeimoje. Jis mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje, studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje. Surengė ne vieną savo darbų parodą. Seminarijoje pristatoma Lino Giedrimo kūryba yra religinės tematikos, jai netrūksta jausmingumo ir spalvingumo. Spalvoti medžio drožiniai yra originali, Lietuvoje neplėtojama kūrybos sritis. Autoriaus darbuose atsispindi asmeninė santykio su Dievu, žmonėmis ir pasauliu tikrovė.

Kviečiame apsilankyti Lino Giedrimo parodoje ir pasinerti į dailininko sukurtą pasaulį.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį