Giesmių vakaras Vilniaus mokytojų namuose (2007 kovas)

Kovo 13 d. dvi seminarijos klierikų grupelės, atsidėkodamos už V. Povilionienės apsilankymą seminarijoje, lankėsi Mokytojų namuose, etnografės organizuojamame vakare „Pasidainavimai su Veronika“.

Šio renginio tikslas buvo pamokyti gausiai susirinkusius dalyvius keleto giesmių ir giliau atskleisti giesmės kaip maldos prasmę ir vietą krikščioniškame gyvenime. Iš pradžių vakaro dalyviams buvo pristatyta keletas jaunimo giesmių, akomponuojamų gitaromis. Kai kurios iš jų buvo giedamos palydint judesiais. Antroje susitikimo dalyje klierikai kartu su susirinkusiaisiais pagiedojo keletą tradicinių gavėnios giesmių. Susitikimo dalyviai, tarp kurių buvo nemažai jaunimo, mielai įsijungė į bendrą giedojimą. Vakarui baigiantis, jo vedėja ir organizatorė V. Povilionienė visų vardu dėkojo klierikams už apsilankymą. „Jūs mums esate labai reikalingi!“ – teigė V. Povilionienė. Po susitikimo susirinkusiesiems buvo suteikta galimybė neformaliai pabendrauti su klierikais, paklausti jiems rūpimų dalykų. ...

kun. Žydrūnas Vabuolas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį