Pašaukimo rekolekcijos (2012 vasaris)

Pašaukimo rekolekcijos

Rekolekcijų programa prasidėjo penktadienį, vasario 17 dieną 18 val. Šv. Mišiomis. Šeštadienį programa pradėta bendra malda seminarijos koplyčioje. Po pusryčių rekolekcijų dalyviai artimiau susipažino tarpusavyje bei su rekolekcijų vedėjais, pasidalino savo lūkesčiais ir išsamiau sužinojo, kas yra rekolekcijos ir koks jų tikslas. Vėliau buvo surengta ekskursija po seminariją, kurios metu dalyviai susipažino su seminaristų gyvenimu bei pasiruošimo kunigystei aspektais. Iki pietų dalyviai klausėsi dvasinės konferencijos ir kartu meldėsi šv. Mišiose. Po pietų rekolekcijų dalyviai klausėsi dar vienos konferencijos kunigiško pašaukimo tema, o kitoje kartu su seminarijos klierikais diskutavo apie tai, o vakare kartu meldėsi Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje. Po vakarienės įvyko pašaukimo vakaras, kurio metu rekolekcijų svečias kun. Arūnas Peškaitis OFM liudijo apie savo pašaukimo kelią ir atsakinėjo į dalyvių klausimus. Rekolekcijos baigėsi sekmadienio rytą šv. Mišiomis, pusryčiais ir jų trumpu aptarimu. Toliau siūlome susipažinti su vieno iš rekolekcijų dalyvių liudijimu:

Pašaukimo rekolekcijos

"Rekolekcijos - tai maldos ir susikaupimo metas, kai kiekvienas gali atitrūkti nuo savo kasdienių darbų ir arčiau pabūti prie Viešpaties Jėzaus. Džiaugiuosi, kad ši galimybė pasitaikė ir man. Registraciją vilkinau iki paskutiniosios akimirkos, kol galiausiai pasiryžau  tą padaryti. Važiuodamas į seminariją, prisipažinsiu, jutau beribį nerimą, kuris akimirksniu pradingo, vos tik peržengiau seminarijos slenkstį. Šių rekolekcijų metu, besiklausydamas įvairiausių konferencijų ir liudijimų, padariau išvadą, kad kokį gyvenimo kelią žmogus bepasirinktų, bet kokiu atveju jis yra pašauktas į šventumą. Rekolekcijos prasidėjo šv. Mišiomis.  Evangelijos metu išgirdau labai svarbų sakinį, kurį girdėjau jau nė kartą, bet dabar Šv. Rašto žodžiai palietė mane naujai: ,,Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mk 8, 34). Tokiu būdu Jėzus aiškiai išsako savo reikalavimus visiems norintiems eiti paskui Jį. Homilijos metu seminarijos vicerektorius kun. A. Šuškevič drąsino visus imti mums skirtą kryžių - pergalės ir vilties ženklą - ir sekti Kristų savo gyvenime. Vienas svarbiausių momentų rekolekcijų metu asmeniškai man buvo Švč. Sakramento adoracija, kurios metu galėjau labiau įsiklausyti į savo širdies balsą ir semtis reikalingų malonių iš beribės gailestingumo jūros. Adoracijos metu atsakiau sau į daugelį turėtų klausimų ir išsikėliau naujų uždavinių. Iš visos širdies dėkoju visiems rekolekcijų vedėjams už šį nuostabiai praleistą laiką.  Žinau, kad koks bebūtų mano apsisprendimas ateityje, Viešpats yra ir visada bus su manimi žodžiuose: ,,Nebijok, irkis į gilumą, esu su tavimi".

Waldemar Szyrwiński

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį