t. Renauld-Marie Desplanques FJ

Šis ypatingas rūbas (sutana arba koloratė) yra daug daugiau nei audeklo gabalas. Tai daugiareikšmis simbolis. Ar tik ne dėl to Bažnyčia ir pataria kunigams dėvėti išskirtinį rūbą?

Kiek tik įmanoma, žmogus stengiasi pasirinkti savo darbužius, nes jie daro poveikį ir tam, kuris jį dėvi, ir kitiems. Tad rūbas veiksmingas? Taip. Nes jis yra žinios nešėjas, provokatorius ir tarnas.

Žinios nešėjas? Paprastai sutana ar koloratė praneša žinią: „Aš tavo tarnas. Kristus siuntė mane skelbti tau Gerąją Naujieną ir suteikti tau savo Meilės sakramentus“.

Provokatorius? Kadangi drabužis kažką sako, jis negali palikti kitų žmonių abejingų. Jis sukelia reakcijas. Rūbas gali gąsdinti arba vilioti, kelti pavydą arba nepatikti, traukti arba atstumti, galbūt jis sukels panko kvatojimąsi... Negi kunigas nėra liudytojas, pasiryžęs kęsti pašaipas dėl Kristaus vardo? Traukinyje ar keliaudamas autostopu (čia kunigo rūbas yra labai veiksmingas) aš dažnai turėdavau svarbių asmeniškų pokalbių apie tikėjimą. Jie niekados nebūtų įvykę, jei žmonės nebūtų matę mano abito. Iš tikrųjų kunigo rūbas yra nuostabus būdas priminti žmonėms, kad Dievas yra ir kad jis nuolat ieško žmogaus. Ar Kristų pamiršusiam mūsų pasauliui nereikalinga ši švelni provokacija?

Tarnas? Rūbas turi būti geras tarnas, puikiai tarnaujantis savo savininkui. Jūs, ypač tie, kurie ką tik gavote sutaną, galbūt pasakysite, jog ji nelabai pasitarnauja, jeigu jūs vėluojate į Liturginę Valandą ir reikia ristis nuo laiptų? Tai gali būti mirtinai pavojinga. Sutinku, bet vieną dieną pavaikštinėkite mieste, vilkėdami sutana ar su kolorate, ir jūs pamatysite, kad kunigo rūbas labai pasitarnauja. Kaip?... Jis padeda jums nepamiršti, kad kiekvieną akimirką jūs esate Kristaus draugai ir apaštalai. Ir galbūt kai kada jis netgi leis išvengti nuopuolio... Ne, ne nuo laiptų...

t. R.-M. Desplanques FJ