t. Hans Friedrich Fischer CO

Seminarijos rektoriumi buvau paskirtas 1997 m. šv. Pilypo Nerio dieną. Gal Arkivyskupas A. J. Bačkis neatsitiktinai išrinko mano Kongregacijos įkūrėjo dieną, norėdamas, kad įvesčiau šio šventojo dvasią į būsimų kunigų ugdymą. Pats auklėtas šia dvasia, perdaviau klierikams Šventosios Dvasios vedamą tarnystės dvasingumą. Perduodamas būsimiems kunigams savo patirtį ir žinias, galėjau labiau pažinti ir suprasti jaunąją kartą. Tai man padėjo kunigiškame darbe Lietuvos Bažnyčioje. Auklėdamas ir ugdydamas būsimuosius kunigus ir pats galėjau tobulėti savo kunigiškame kelyje.

Kitas svarbus akcentas buvo Seminarijos pripažinimas Lietuvos visuomenėje bei juridinis jos statusas. Šventojo Juozapo kunigų seminarija tapo pirmoji nevalstybinė aukštoji mokykla Lietuvoje.

Statant naujas Seminarijos patalpas, vadovybė sukūrė ir naują, šiuolaikišką jos dvasią. Tam tikra prasme tai buvo ne tik nauji asmenys, bet ypač naujoji – Vatikano II Susirinkimo – dvasia.

Buvo dedama daug pastangų dvasiniam, kultūriniam ir intelektiniam ugdymui, kad būsimasis kunigas galėtų suprasti žmones, tarnauti jiems, užjausdamas ir padėdamas, nešdamas Dievo Žodį ir žmogišką kultūrą.

Rūpėjo ir mokslo lygis, ir būsimųjų kunigų asmenybės ugdymas. Kunigas – vienybėje su vyskupu – turi tarnauti Dievo liaudžiai. Jis turi būti šviesus tiltas tarp Dievo ir žmonių.

t. H. F. Fischer CO