Mons. Kazimieras Vasiliauskas

[...] svarbiausias rūpestis šiandien – dabartine kalba dabartiniam žmogui skelbti amžinąsias tiesas. Kalbėdami apie mūsų tautos religingumą turime pripažinti, kad yra daug liūdnų apraiškų.[...] Jaunų žmonių ir inteligentų, kurie būtų sąmoningai tikintys ir kas sekmadienį lankytųsi bažnyčioje, yra labai nedaug. […] Jeigu apie amžinąsias vertybes dabartiniam žmogui mes kalbėsime primityviai ir naiviai, jis mumis nepatikės. Vilniaus kunigų seminarijos tikslas ir būtų, kad, laikui bėgant išaugusi į dvasinę akademiją, kokia istoriškai ir buvo, ji parengtų intelektualius amžinųjų tiesų skelbėjus. Ar ji pajėgs šiuos didžiuosius uždavinius įgyvendinti, priklausys nuo profesūros ir nuo tų žmonių, kurie ateis į seminariją. [...] Iš meilės savo bendraamžiams jaunuoliai atėjo čia ir tikisi pajėgsią padėti jiems parodyti kelią į tikrąją laimę ir tikrąjį Dievą.

Mons. K. Vasiliauskas